Baltic VAG fest 2019 konkursu nolikums

1. Vispārējie noteikumi

 1. 1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā norisinās konkursi.
 2. 1.1.1. Reģistrēti konkursiem tiek VAG (Volkswagen AG) markas auto.
 3. 1.1.2. Konkursiem tiek reģistrēti auto, kuriem pie ieejas piešķirts ID numurs.
 4. 1.2. Konkursi norisinās 26 nominācijās.
 5. 1.2.1. Oldest car in the festival. [Vecākais auto festivālā]
 6. 1.2.2. Best air cooled. [Labākais gaisa dzeses auto]
 7. 1.2.3. Best Oldschool (cars up to 1983). [Labākais Oldschool]
 8. 1.2.4. Best Youngtimer (cars from 1984 to 1993). [Labākais Youngtimer]
 9. 1.2.5. Best Modern Classic (cars from 1994 to 2003). [Labākais Modern Classic]
 10. 1.2.6. Best New school (cars from 2004). [Labākais New school]
 11. 1.2.7. Best bus. [Labākais bus]
 12. 1.2.8. Best cabrio. [Labākais kabriolets]
 13. 1.2.9. Best interior. [Labākais interjers]
 14. 1.2.10. Best rims. [Skaitākie diski]
 15. 1.2.11. Lowest car in the festival. [Zemākais auto festivālā]
 16. 1.2.12. Well maintained engine bay. [Sakoptākā dzinējtelpa]
 17. 1.2.13. Best rebuilt. [Labākā pārbūve]
 18. 1.2.14. Loudest exhaust. [Skaļākā izplūde]
 19. 1.2.15. Street Sound Stock
 20. 1.2.16. Street Sound Master
 21. 1.2.17. Street Sound Extreme
 22. 1.2.18. BassRace Street A
 23. 1.2.19. BassRace Street B
 24. 1.2.20. BassRace Street C
 25. 1.2.21. BassRace Street Extreme
 26. 1.2.22. Audience's sympathy - Notthing else matters. [Skatītāju simpātija - bez ierobežojumiem]
 27. 1.2.23. Best Estonian VAG
 28. 1.2.24. Best Latvian VAG
 29. 1.2.25. Best Lithuanian VAG
 30. 1.2.26. The main winner of the Baltic VAG fest. [Absolūtais Baltijas VAG festivāla uzvarētājs]
 31. 1.3. Dalībnieki, kuri pieteikuši savu auto kādai no nominācijām, apņemas auto novietot vērtēšanas teritorijā no 2019. gada 7. septembra plkst.11.00 līdz 18.00.
 32. 1.4. Nominācijas izvērtē iepriekš uzrunāti auto eksperti, turpmāk saukti - žūrija.
 33. 1.5. Žūrijas loceklis nedod vērtējumu par auto no valsts, kuru pats pārstāv.
 34. 1.6. Žūrijas locekļi savus auto drīkst pieteikt nominācijām, kuras iespējams izvērtēt objektīvi, izmērāmās vienībās. [skaļums, augstums]
 35. 1.7. Katrā nominācijā tiek apbalvoti dalībnieki atbilstoši 1.2. punktā norādītajam nomināciju skaitam.
 36. 1.8. Konkursu dalībnieki uzņemas gatavību ierasties uz apbalvošanas ceremoniju ar savu auto festivāla aktīvajā zonā plkst.18.00

2. Nomināciju izvērtēšanas kritēriji

 1. 2.1. Oldest car in the festival.
 2. 2.1.1. Nomināciju skaits - 1 nominācija.
 3. 2.1.2. Nominācijas uzvarētājs tiek noteikts atbilstoši uzrādītājai auto tehniskajai pasei, vadoties pēc auto pirmās reģistrācijas datuma.
 4. 2.2. Best air cooled.
 5. 2.2.1. Nomināciju skaits - 1 nominācijas.
 6. 2.2.2. Nominācijas uzvarētāji tiek noteikti vadoties pēc auto vēsturiskā stāvokļa - oriģinālizpildījuma.
 7. 2.2.3. Izvērtējot auto, tiek ņemta vērā stila saderība:
 8. 2.2.3.1. krāsa;
 9. 2.2.3.2. diski;
 10. 2.2.3.3. komplektācija;
 11. 2.2.3.4. papildaprīkojums.
 12. 2.3. Best Oldschool (cars up to 1983).
 13. 2.3.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 14. 2.3.2. Konkursā drīkst piedalīties auto, kuri ražoti līdz 1983.gadam, ieskaitot.
 15. 2.3.3. Nominācijas uzvarētāji tiek noteikti vadoties pēc auto vēsturiskā stāvokļa - oriģinālizpildījuma.
 16. 2.3.4. Izvērtējot auto, tiek ņemta vērā stila saderība:
 17. 2.3.4.1. krāsa;
 18. 2.3.4.2. diski;
 19. 2.3.4.3. komplektācija;
 20. 2.3.4.4. papildaprīkojums.
 21. 2.4. Best Youngtimer (cars from 1984 to 1993).
 22. 2.4.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 23. 2.4.2. Konkursā drīkst piedalīties auto, kuri ražoti no 1984.gada līdz 1993.gadam, ieskaitot.
 24. 2.4.3. Nominācijas uzvarētāji tiek noteikti vadoties pēc auto vēsturiskā stāvokļa - oriģinālizpildījuma.
 25. 2.4.4. Izvērtējot auto, tiek ņemta vērā stila saderība:
 26. 2.4.4.1. krāsa;
 27. 2.4.4.2. diski;
 28. 2.4.4.3. komplektācija;
 29. 2.4.4.4. papildaprīkojums.
 30. 2.5. Best Modern Classic (cars from 1994 to 2003)
 31. 2.5.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 32. 2.5.2. Konkursā drīkst piedalīties auto, kuri ražoti no 1994.gada līdz 2003.gadam, ieskaitot.
 33. 2.5.3. Nominācijas uzvarētāji tiek noteikti vadoties pēc auto vēsturiskā stāvokļa - oriģinālizpildījuma.
 34. 2.5.4. Izvērtējot auto, tiek ņemta vērā stila saderība:
 35. 2.5.4.1. krāsa;
 36. 2.5.4.2. diski;
 37. 2.5.4.3. komplektācija;
 38. 2.5.4.4. papildaprīkojums.
 39. 2.6.Best New School (cars from 2004)
 40. 2.6.1.Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 41. 2.6.2.Konkursā drīkst piedalīties auto, kuri ražoti no 2004.gada.
 42. 2.6.3.Izvērtējot auto, tiek ņemta vērā stila saderība:
 43. 2.6.3.1. krāsa;
 44. 2.6.3.2. diski;
 45. 2.6.3.3. komplektācija;
 46. 2.6.3.4. papildaprīkojums.
 47. 2.7. Best bus.
 48. 2.7.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 49. 2.7.2. Konkursā drīkst piedalīties "T" sērijas, Crafter, un LT modeļu auto.
 50. 2.7.3. Nominācijas uzvarētāji tiek noteikti vadoties pēc auto vēsturiskā stāvokļa - oriģinālizpildījuma.
 51. 2.7.4. Izvērtējot auto, tiek ņemta vērā stila saderība:
 52. 2.7.4.1. krāsa;
 53. 2.7.4.2. diski;
 54. 2.7.4.3. komplektācija;
 55. 2.7.4.4. papildaprīkojums.
 56. 2.8. Best cabrio.
 57. 2.8.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 58. 2.8.2. Konkursā drīkst piedalīties VAG grupas cabrio.
 59. 2.8.3. Nominācijas uzvarētāji tiek noteikti vadoties pēc auto vēsturiskā stāvokļa - oriģinālizpildījuma.
 60. 2.8.4. Izvērtējot auto, tiek ņemta vērā stila saderība:
 61. 2.8.4.1. krāsa;
 62. 2.8.4.2. diski;
 63. 2.8.4.3. komplektācija;
 64. 2.8.4.4. papildaprīkojums.
 65. 2.9. Best interior.
 66. 2.9.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 67. 2.9.2. Konkursā tiek izvērtēts auto interjers.
 68. 2.9.3. Nominācijas uzvarētāji tiek noteikti vadoties pēc auto vēsturiskā stāvokļa - oriģinālizpildījuma.
 69. 2.9.4. Izvērtējot auto salonu, tiek ņemta vērā stila saderība.
 70. 2.10. Best rims.
 71. 2.10.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 72. 2.10.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji:
 73. 2.10.2.1. Disku stāvoklis;
 74. 2.10.2.2. Disku ražotājs;
 75. 2.10.2.3. Disku dizaina saderība ar auto.
 76. 2.11. Lowest car in the festival.
 77. 2.11.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 78. 2.11.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji.
 79. 2.11.2.1. Auto augstums tiek mērīts no priekšējā plaukta bukses.
 80. 2.11.2.2. Minimālais pieļaujamais atmosfēras spiediens riepās: 1,3 BAR.
 81. 2.11.2.3. Mērīšanas brīdī automašīnā nedrīkst atrasties šoferis vai citas personas.
 82. 2.11.2.4. Auto ir jāatbilst vispārējām tehniskām normām un bez iejaukšanās virsbūves konstrukcijās.
 83. 2.11.2.5. Auto ar Lowrider vai Airride iekārtām nominācijā netiek pieņemti izvērtēšanai.
 84. 2.12. Well maintained engine bay.
 85. 2.12.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 86. 2.12.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji.
 87. 2.12.2.1. Motortelpas tehniskais risinājums.
 88. 2.12.2.2. Motortelpas vizuālais noformējums.
 89. 2.12.2.3. Motortelpas oriģinālā izpildījuma saglabāšana.
 90. 2.13. Best rebuilt.
 91. 2.13.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 92. 2.13.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji.
 93. 2.13.2.1. Motortelpas tehniskais risinājums.
 94. 2.13.2.2. Motortelpas vizuālais noformējums.
 95. 2.13.2.3. Ritošās daļas atbilstība veiktajai dzinēja pārbūvei.
 96. 2.13.2.4. Veiktā pārbūve attiecībā pret oriģinālu.
 97. 2.13.2.5. Auto īpašniekam ir tiesības iesniegt žūrijai jaudas stenda izdruku, kurā iespējams identificēt auto - norādīts šasijas numurs vai reģistrācijas numurzīme.
 98. 2.13.2.6. Žūrijai ir tiesības piešķirt papildus punktus par individuāli veidotām detaļām un/vai risinājumiem.
 99. 2.14. Loudest exhaust.
 100. 2.14.1. Nomināciju skaits - 1 nominācijas.
 101. 2.14.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji.
 102. 2.14.2.1. Izplūdes sistēmas skaļums tiek mērīts 1m attālumā no izplūdes trubas un paralēlā līnijā, vadoties no auto jumta.
 103. 2.14.2.2. Skaļums tiek mērīts 1 reizi.
 104. 2.14.2.3. Skaļums tiek mērīts 5 sekundes.
 105. 2.15. Street Sound Stock.
 106. 2.15.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 107. 2.15.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji - Street_Sound_rules_2019_lv.pdf
 108. 2.15.3. Izmantotie atskaņojumu paraugi - Street_Sound_samples_2019.zip
 109. 2.16. Street Sound Master.
 110. 2.16.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 111. 2.16.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji - Street_Sound_rules_2019_lv.pdf
 112. 2.16.3. Izmantotie atskaņojumu paraugi - Street_Sound_samples_2019.zip
 113. 2.17. Street Sound Extreme.
 114. 2.17.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 115. 2.17.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji - Street_Sound_rules_2019_lv.pdf
 116. 2.17.3. Izmantotie atskaņojumu paraugi - Street_Sound_samples_2019.zip
 117. 2.18. BassRace Street A.
 118. 2.18.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 119. 2.18.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji - BassRace_rules_2019_lv.pdf
 120. 2.18.3. Izmantotie atskaņojumu paraugi - Bassrace_samples_2019.zip
 121. 2.19. BassRace Street B.
 122. 2.19.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 123. 2.19.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji - BassRace_rules_2019_lv.pdf
 124. 2.19.3. Izmantotie atskaņojumu paraugi - Bassrace_samples_2019.zip
 125. 2.20. BassRace Street C.
 126. 2.20.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 127. 2.20.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji - BassRace_rules_2019_lv.pdf
 128. 2.20.3. Izmantotie atskaņojumu paraugi - Bassrace_samples_2019.zip
 129. 2.21. BassRace Street Extreme.
 130. 2.21.1. Nomināciju skaits - 3 nominācijas.
 131. 2.21.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji - BassRace_rules_2019_lv.pdf
 132. 2.21.3. Izmantotie atskaņojumu paraugi - Bassrace_samples_2019.zip
 133. 2.22. Audience's sympathy - Notthing else matters.
 134. 2.22.1. Nomināciju skaits - 1 nominācija.
 135. 2.22.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji.
 136. 2.22.2.1. Nominācijas noteikšana notiek ar apmeklētāju balsojumu.
 137. 2.22.2.2. Katram apmeklētājam ir iespēja iesniegt 1 balsi.
 138. 2.22.2.3. Balsot iespējams tiešsaistes sistēmā: http://vote.balticvagfest.lv
 139. 2.22.2.4. Nominācijā iespējams balsot par jebkuru auto festivāla teritorijā, kuram ir piešķirts ID numurs.
 140. 2.23. The main winner of the Baltic VAG fest 2019.
 141. 2.23.1. Nomināciju skaits - 1 nominācija.
 142. 2.23.2. Nominācijas vērtēšanas kritēriji.
 143. 2.23.2.1. Nominācijas uzvarētājs tiek noteikts matemātiski saskaitot kopā iegūtos titulus, skatītāju balsojumu un žūrijas atzīmi.
 144. 2.23.2.2. Žūrijas atzīme sastāda 50% attiecībā pret titulu un skatītāju balsojuma.
 145. 2.23.2.3. Titula ieguvējs iegūst iespēju izietot savu auto bez maksas Baltijas lielākajā autošovā - AutoExotica sadaļā, 2020.gada pavasarī, "Baltijas VAG festivāla" stendā.